Artpage_groen-01.jpeg

Resultaten

✔ Een effectievere beïnvloedingskracht, door je ervaringen te toetsen aan een helder onderhandelingsconcept;
✔ Je leert je systematisch en grondig voor te bereiden, met name t.a.v. het doorzien en managen van relationele dynamiek. Je verrijkt je sturingsmogelijkheden in complexe processen;
✔ Je wordt vaardiger in het omgaan met emoties, spelletjes, druk, patstellingen en conflictsituaties. Ook tussen uitgesproken ‘lastige’ partners leer je hoe relationele spanningen te herstellen.
✔ Je wordt vaardiger in het creëren van een proces waarin partijen samen creatieve oplossingen vinden en tegenstellingen overbruggen op basis van redelijkheid.
✔  Gebaseerd op een consistente aanpak uit 'Alles is Onderhandelen'

 

Specificaties

 • Duur: 1 dag
 • Deelnemers: 4-6
 • Investering: € 845,- Excl. BTW 

 

 

Neem contact met ons op

Naam *
Naam

De kunst van conflict management - in 7 principes

Waarom

Je hebt regelmatig met conflicten te maken. In complexe samenwerkingsverbanden liggen vastlopers op de loer, in partnerships blijken verwachtingen en intenties (achteraf) soms behoorlijk uit elkaar te liggen, cultuurverschillen leiden tot escalerende misverstanden.
Het liefst los je deze conflicten op constructieve wijze op. Respectvol, stevig en met de nodige creativiteit. Zonodig zorg je ervoor dat jouw belangen – hoe dan ook – goed worden gediend. Met behulp van de 7 principes zoals omschreven in 'Alles is Onderhandelen' krijg je inzicht hoe dit te bereiken.

Onderwerpen

 • Principes: De principes van 'Alles is Onderhandelen', toegespitst op het omgaan met conflicten.
 • Proces/ Structuur/ Besluitvorming:
  Een structuur die je helpt om een conflict constructief op te lossen.
 • Relationele dynamiek: Hoe beïnvloeden mensen elkaar (bewust en onbewust). Specifieke aandacht voor het ‘ontluchten’ van de spanning en ‘aansluiten & samen verder’. Ook komt jouw eigen onderhandelingsstijl (en evt. daarbij behorende persoonlijke barrières) aan de orde, en de impact van jouw stijl op het conflict.
 • Creativiteit:
  De wederzijdse bereidheid creëren om te komen tot een constructieve voortgang vergt de nodige creativiteit. Hoe schep je hiervoor de voorwaarden en hoe manage je het proces.

Werkwijze

Ter voorbereiding lees je het boek 'Alles is Onderhandelen (de Heus, BIS Publishers). 

De trainingsdag staat vooral in het teken van ‘aan de slag’. Iedere deelnemer brengt minimaal één eigen praktijksituatie in, welke de belangrijkste ‘brandstof’ vormen voor de oefeningen van de dag. Doorgaans gaan deze vooral over:

 • Omgaan met emoties en spanning
 • Inhoud & relatie aandacht kunnen geven
 • Samen nadenken over creatieve oplossingen
 • Voortgang managen

We werken met een kleine, en dus veilige/intieme groep (maximaal 6 personen). Dit biedt de mogelijkheid om veel te oefenen en persoonlijke feedback te ontvangen.

Voor het uitwerken van je praktijkcase gebruik je onze ‘checklist conflicthantering’. Deze stuur je vooraf op naar de trainer.

3 maanden na de workshop meten we in hoeverre je de geleerde vaardigheden daadwerkelijk bent gaan toepassen en welke resultaten je hiermee hebt gerealiseerd.